Infill

Infill


Application Matériau Temp. max MES max ppm Gamme TAR
Eaux industrielles propres PVC
PVC HT
ABS HT
58°C
71°C
80°C
60 à 120 12 à 20 KS / KH / KBH / VAP
RCM AF / RMP TEC
Eaux propres PP
PP HT
70°C
100°C
12 ou 19 S / VAP / KS / ECO TEC